Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Hiburan  Cerita Kocak 
WZORCOWE NORMY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pages: [1]

(Read 238 times)   

Admin

 • Administrator
 • Abadan fi Ma'had
 • ***
 • Admin No Reputation.
 • Join: 2013
 • Posts: 2594
 • Logged
WZORCOWE NORMY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
« on: 09 Sep, 2018, 22:18:35 »

WZORCOWE NORMY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Grupa Banku Światowego, która udziela pożyczek rządom w celu sfinansowania poważnej restrukturyzacji przemysłu i rozwoju infrastruktury, posiada pięć podstawowych wytycznych, które regulują jej politykę zamówień publicznych:
1.   Wszystkie towary i usługi niezbędne do realizacji projektu muszą być zamawiane ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i wydajności.
2.   Pożyczka musi być wykorzystana na zakup tylko tych towarów i usług, które są niezbędne do realizacji projektu.
3.   Wszyscy zakwalifikowani oferenci z krajów członkowskich banku mają równe szanse na udział w projektach banku.
4.   Kredytobiorca musi zachęcać do rozwoju lokalnych kontrahentów i producentów w krajach pożyczkobiorców.
5.   Proces udzielania zamówień musi być przejrzysty.11
Inne przykłady polityki zamówień publicznych, które zapewniają przejrzystość i należyte procedury zamówień publicznych, można znaleźć w niektórych międzynarodowych umowach w sprawie zamówień publicznych, w szczególności w Porozumieniu w sprawie zamówień publicznych Światowej Organizacji Handlu (WTO) (GPA).12
GPA jest porozumieniem zawartym przez 28 państw członkowskich WTO w celu zapewnienia dostępu do rynku dla wzajemnych zamówień rządowych na towary i usługi. Wzywa rządy do utrzymania przejrzystości w zamówieniach publicznych poprzez ustanowienie norm w procedurach zamówień publicznych. Normy te mają na celu zapewnienie przedsiębiorstwom spójności i przewidywalności. Na przykład GPA określa wytyczne dla rządów w zakresie publikowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Ogłoszenia muszą zawierać podstawowe informacje niezbędne przedsiębiorstwom do oceny ich zainteresowania daną możliwością i przygotowania znaczących ofert. GPA określa minimalne okresy - zazwyczaj 40 dni - w których zainteresowani dostawcy muszą składać oferty. Wymaga również, aby specyfikacje techniczne były przygotowywane pod względem wydajności, a nie projektu lub cech opisowych i nie były opracowywane lub stosowane jako nieodpowiednie przeszkody w handlu międzynarodowym.
GPA dotyczy innych procedur udzielania zamówień publicznych, w tym procedur kwalifikacyjnych, decyzji o udzieleniu zamówienia oraz publikacji przepisów i regulacji dotyczących zamówień publicznych. Poszukuje się w nim również należytego procesu dla dostawców, którym zapewniono prawo do uzyskania od podmiotów zamawiających informacji o przyczynach niepowodzenia ich ofert lub wniosków o zakwalifikowanie. GPA wymaga również, aby rządy utrzymywały niezależne i bezstronne organy kontrolne w celu rozpatrywania skarg dostawców


Innym sposobem zapewnienia większej przejrzystości w zamówieniach publicznych i zawieraniu umów jest pakt na rzecz integralności, koncepcja opracowana przez organizację pozarządową Transparency International w połowie lat dziewięćdziesiątych. W kontekście zamówień publicznych pakt na rzecz uczciwości jest formalnym paktem lub porozumieniem pomiędzy urzędem rządowym zapraszającym do udziału w przetargu a przedsiębiorstwami, które zamierzają w nim uczestniczyć. Podpisując taką umowę, przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udziału w
procedurę przetargową w sposób zgodny z prawem i przejrzysty. W szczególności zobowiązuje się nie oferować, nie płacić, nie przyjmować ani nie poszukiwać łapówek żadnego rodzaju podczas przetargu. Urząd rządowy z kolei zobowiązuje się, że jego urzędnicy nie będą żądać ani przyjmować łapówek.
Kluczowym elementem paktu na rzecz uczciwości jest przejrzystość. Wszystkie oferty i płatności dokonywane przez przedsiębiorstwo powinny być zgłaszane członkom paktu. Pakt wstępnie zatwierdził sankcje za naruszenia. Sankcje obejmują odmowę lub utratę umowy, przepadek zabezpieczenia oferty, odpowiedzialność za szkody lub czarną listę przez urząd państwowy.13
Stosowanie paktu na rzecz integralności powoli rozwija się w skali globalnej, co jest utrudnione przez wiedzę fachową i fundusze niezbędne do zachęcenia rządów i przedsiębiorstw do zawarcia umowy. Transparency International ułatwiła zawieranie paktów na rzecz integralności w Argentynie, Beninie, Kolumbii i Panamie14 .


Rola dobrowolnego działania
W interesie gospodarczym sektora prywatnego leży stworzenie wiarygodnego, stabilnego i wiarygodnego rządu, zdolnego do dobrego zarządzania publicznego. Ogólnie rzecz biorąc, przedsiębiorstwa biznesowe mają potencjał, aby być potężnymi i wpływowymi członkami swoich społeczności.
Oprócz wkładu, jaki wnoszą w produkcję towarów i usług na potrzeby klientów i konsumentów, przedsiębiorstwa zapewniają środki utrzymania dla pracowników, innych agentów i dostawców. Przedsiębiorstwa gospodarcze płacą podatki, które wspierają dobre rządy publiczne, ale mogą robić znacznie więcej jako odpowiedzialni członkowie swoich społeczności.

arifluqman682

 • Qudama
 • *
 • arifluqman682 No Reputation.
 • Join: 2016
 • Posts: 123
 • Logged
Re: WZORCOWE NORMY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
« Reply #1 on: 09 Feb, 2019, 06:02:49 »
ceritanya lucu banget sampai ane gak paham sul
 :kaget: :keren: