Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Hoby & Minat  Kuliner 
BESCHERMING VAN HET MILIEU
Pages: [1]

(Read 186 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
BESCHERMING VAN HET MILIEU
« on: 10 Sep, 2018, 23:40:49 »

BESCHERMING VAN HET MILIEU
Ten slotte moet een onderneming, wanneer zij zaken doet op een buitenlandse markt, bijzonder gevoelig zijn voor kwesties die te maken hebben met de bescherming van het milieu. Een RBE houdt zich minimaal aan de lokale wet- en regelgeving ter bescherming van het milieu. Een onderneming heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de impact van haar activiteiten op het lokale milieu te onderzoeken en wereldwijde best practices voor de bescherming van het milieu toe te passen.
Wereldwijde best practices kunnen veeleisender zijn dan lokale praktijken, maar in een wereldwijd milieu wordt verwacht dat een RBE de strengere milieubeschermingseisen van de gastheeroverheid of zijn thuisoverheid overneemt. Om dit te doen is vaak een RBE nodig voor zelfregulering, omdat in opkomende markteconomieën de wens om buitenlandse directe investeringen aan te trekken regeringen kan aanmoedigen om iets minder geneigd te zijn om hun eigen normen af te dwingen.19
ZOMAAR
Verantwoordelijke eigenaars en managers passen alle perspectieven, praktijken en principes toe die in de vorige hoofdstukken zijn ontwikkeld om de uitdagingen aan te gaan die hun markten bieden. Vijf kwesties zijn bijzonder uitdagend voor ondernemingen in opkomende markteconomieën, hoewel ze in alle markten aanwezig zijn:
1.   1. Relaties met overheidsfunctionarissen en entiteiten
2.   2. Betrekkingen met buitenlandse overheden en bedrijven
3.   3. Rol van de particuliere sector in het regelgevingsproces
4.   4. Overheidscontracten en aanbestedingen
5.   5. Rol van de vrijwillige inzet
Bedrijfsleiders en de overheid moeten samenwerken om de instellingen, wetten, voorschriften en praktijken te ontwikkelen die bijdragen tot goed openbaar bestuur en onafhankelijke markten. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het terugdringen van corruptie in de vorm van omkoping en afpersing. De overheid moet de mogelijkheden en motieven voor corruptie verminderen. Deze doelstelling kan worden bereikt door middel van zowel goed ondernemingsbestuur als goed openbaar bestuur, waarbij de lessen uit de hoofdstukken 5 tot en met 8 van dit handboek worden toegepast.
Een RBE is alert op mogelijkheden om het ondernemingsklimaat te verbeteren door haar eigen verantwoord ondernemerschap en door haar associatie met andere ondernemingen, het maatschappelijk middenveld en de overheid. Alle bedrijfsbeslissingen en -activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties van de RBE; het helpen opbouwen van sociaal kapitaal in de economie; en het samenwerken met leiders in het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld om het essentiële marktgerichte juridische kader en betrouwbare juridische instellingen te ontwikkelen.