Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Hoby & Minat  Burung 
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Pages: [1]

(Read 182 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
« on: 10 Sep, 2018, 23:41:11 »

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Wreszcie, angażując się w działalność na rynku zagranicznym, przedsiębiorstwo powinno być szczególnie wrażliwe na kwestie związane z ochroną środowiska. RBE przestrzega co najmniej lokalnych przepisów prawa i regulacji mających na celu ochronę środowiska. Przedsiębiorstwo ponosi społeczną odpowiedzialność za zbadanie wpływu, jaki jego działalność może mieć na środowisko lokalne i przyjęcie globalnych najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska.
Najlepsze praktyki globalne mogą być bardziej wymagające niż praktyki lokalne, ale w środowisku globalnym od RBE oczekuje się przyjęcia bardziej rygorystycznych wymogów ochrony środowiska przez rząd kraju przyjmującego lub jego rząd krajowy. Takie postępowanie często wymaga samoregulacji RBE, ponieważ w gospodarkach wschodzących chęć przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych może zachęcać rządy do nieco mniejszej skłonności do egzekwowania własnych standardów.19
SUMMARY
Odpowiedzialni właściciele i menedżerowie stosują wszystkie perspektywy, praktyki i zasady opracowane we wcześniejszych rozdziałach, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi rynki. Pięć kwestii stanowi szczególne wyzwanie dla przedsiębiorstw w gospodarkach wschodzących, chociaż są one obecne na wszystkich rynkach:
1.   Relacje z urzędnikami i podmiotami rządowymi
2.   Stosunki z zagranicznymi rządami i przedsiębiorstwami
3.   Rola sektora prywatnego w procesie regulacyjnym
4.   Zamówienia publiczne i zamówienia publiczne
5.   Rola wolontariatu
Liderzy biznesu i rząd muszą współpracować na rzecz rozwoju instytucji, praw, regulacji i praktyk, które przyczyniają się do dobrego zarządzania publicznego i niezależnych rynków. Szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczanie korupcji w formach przekupstwa i wymuszeń. Rząd musi ograniczyć możliwości i motywacje korupcyjne. Cel ten można osiągnąć zarówno poprzez dobry ład korporacyjny, jak i dobry ład publiczny, stosując się do wniosków z rozdziałów 5-8 niniejszego podręcznika.
RBE jest wyczulony na możliwości poprawy środowiska biznesowego poprzez odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej oraz poprzez współpracę z innymi przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i rządem. Wszystkie decyzje i działania podejmowane przez przedsiębiorstwa mają na celu poprawę wyników biznesowych RBE; pomoc w budowaniu kapitału społecznego w gospodarce; oraz współpracę z liderami w biznesie, administracji rządowej i społeczeństwie obywatelskim w celu opracowania niezbędnych ram prawnych zorientowanych na rynek oraz wiarygodnych instytucji sądowych.