Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Hoby & Minat  Film Enthusiast 
Belang van programma-evaluatie
Pages: [1]

(Read 190 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
Belang van programma-evaluatie
« on: 10 Sep, 2018, 23:49:30 »

Belang van programma-evaluatie

Een RBE verzorgt het ontwerp en de implementatie van een programma voor bedrijfsethiek om bepaalde processen uit te voeren en bepaalde resultaten te bereiken. Verantwoordelijke eigenaren en managers evalueren en leren van deze processen en uitkomsten. Zij houden bij hoe goed de processen werken, hoeveel van de verwachte programmaresultaten worden bereikt en wat de onderneming leert om de tijd, moeite en middelen die de onderneming in het programma steekt te rechtvaardigen. Ze houden zich ook bezig met de kwaliteit van de betrokkenheid van de onderneming bij de belanghebbenden.10
ONDERNEMINGEN MOETEN HUN PROGRAMMA'S EVALUEREN
Als kwestie van goed beheer, zouden de eigenaars en de managers om het even welke strategie, programma, of plan van actie moeten regelmatig evalueren die zij hebben ondernomen. Het is onverantwoordelijk om significante managementaandacht en middelen aan een programma te besteden zonder de prestaties ervan te evalueren om te bepalen of het de moeite waard is.
Eigenaars en managers kunnen een op resultaten gebaseerde evaluatie van een programma voor bedrijfsethiek op ten minste vier manieren gebruiken: om verantwoording af te leggen aan belanghebbenden, om veranderingen in de organisatiecultuur te controleren en te volgen, om de kwaliteit van het programma te verbeteren en om middelen te herbestemmen voor meer of minder intensieve programma's.
PROGRAMMA-EVALUATIE EN DE KLEINE TOT MIDDELGROTE ONDERNEMING
Vanwege de beperkte middelen zullen de meeste programma-evaluaties in een kleine tot middelgrote onderneming (KMO) informeel zijn. Eigenaars en managers zullen minder geneigd zijn om formele teams en processen te gebruiken om doelstellingen te bepalen en prestaties te evalueren. Zij zullen de processen die volgen aanpassen aan hun omstandigheden. Vaak hebben zij bijvoorbeeld met mensen gesproken die zij vertrouwden om doelstellingen vast te stellen in plaats van een team bijeen te roepen. Zij zullen met kleine groepen of individuen werken om de prestaties te evalueren.
De test van een effectieve evaluatie is niet of er een specifiek proces wordt gevolgd, maar of er voldoende informatie en essentiële kennis wordt opgedaan. Op voorwaarde dat eigenaars en managers de vragen stellen die deze handleiding aanbeveelt en hun stakeholders zo effectief mogelijk betrekken, kunnen zij er zeker van zijn dat zij binnen hun middelen en met hun personeel kunnen werken om zo effectief, efficiënt en verantwoordelijk mogelijk een onderneming te hebben.
HET METEN VAN DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA
Om het vertrouwen van belanghebbenden in een programma voor bedrijfsethiek te behouden, moet een onderneming het proces en de resultaten op routinebasis evalueren. Het evalueren van programmaprocessen geeft antwoord op de vraag: "Hebben we gedaan wat we zeiden dat we zouden doen? Het evalueren van de resultaten van het programma voegt de vraag toe: "Hebben de veranderingen die we hadden verwacht plaatsgevonden?
Evaluatieprocessen weerspiegelen dezelfde dynamiek als bij het ontwerpen en implementeren van het programma voor bedrijfsethiek. Ze zijn afhankelijk van de relevante context en organisatiecultuur van de onderneming en de redelijke verwachtingen van haar stakeholders. Ze kunnen van verschillende intensiteit zijn. Ze kunnen meer of minder informeel zijn.

Het evalueren van programmaprocessen geeft antwoord op de vraag: "Hebben we gedaan wat we zeiden dat we zouden doen? Het evalueren van de resultaten van het programma voegt de vraag toe: "Hebben de veranderingen die we hadden verwacht plaatsgevonden?
Evaluatieprocessen weerspiegelen dezelfde dynamiek als bij het ontwerpen en implementeren van het programma voor bedrijfsethiek. Ze zijn afhankelijk van de relevante context en organisatiecultuur van de onderneming en de redelijke verwachtingen van haar stakeholders. Ze kunnen van verschillende intensiteit zijn. Ze kunnen min of meer informeel zijn.


HET DOEL VAN PROGRAMMA-EVALUATIE DEFINIËREN
De eerste stap voor eigenaars en managers om een programma voor bedrijfsethiek te evalueren is het eens te worden over de vragen die ze willen beantwoorden. In de vroege jaren van het bedrijfsethiek programma, kunnen de eigenaars en de managers hoofdzakelijk over proces betrokken zijn: "Is de onderneming die normen, procedures en verwachtingen vaststelt"? "Is de training effectief volbracht? "Worden de rapporten aan de belanghebbenden goed ontvangen?
Het uiteindelijke doel van het management in het hebben van een programma voor bedrijfsethiek is echter niet alleen om een gedragscode te hebben of om ethiek, naleving en verantwoordelijkheidstraining te geven. Eigenaren en managers zullen uiteindelijk de antwoorden op resultaatvragen willen weten:12
- Is er minder wangedrag?
- Zijn medewerkers en agenten in staat om verantwoordelijk zakelijk gedrag te herkennen?
- Hoe vaak spreken medewerkers en agenten over normen, procedures en verwachtingen?
- Hoe vaak worden beslissingen genomen op basis van normen, procedures en verwachtingen?
- Hoe bereid zijn medewerkers en agenten om advies in te winnen?
- Hoe bereid zijn medewerkers en agenten om zorgen te melden?
- Hoe tevreden zijn degenen die hun bezorgdheid uiten over de reactie van het management?
- Hoe toegewijd zijn de werknemers aan de onderneming?
- Hoe tevreden zijn de belanghebbenden over de onderneming?