Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Hoby & Minat  Basatin / Tanaman Hias 
BEPALEND FORMAAT
Pages: [1]

(Read 184 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
BEPALEND FORMAAT
« on: 11 Sep, 2018, 14:06:37 »

BEPALEND FORMAAT
Programma-evaluatie is van het grootste belang voor een onderneming en haar stakeholders wanneer het wordt gepresenteerd in een kwalitatief hoogstaande, bruikbare vorm. Bij het opstellen van de evaluatie is het belangrijk om te onthouden dat veel mensen programma-evaluatie als een bedreiging zien, omdat het een negatieve invloed kan hebben op hun prestaties. Evaluatoren mogen verwachten dat ze aan deze weerstand tegemoetkomen, tenzij de onderneming een organisatiecultuur van continu leren en het delen van informatie heeft ontwikkeld.
Er is geen vast formaat voor het evaluatierapport. Een typisch formaat wordt weergegeven in Kader 10.6.20

INHOUD VAN DE RAPPORTAGE
De inhoud van een evaluatieverslag wordt bepaald door het doel van de evaluatie. Het Global Reporting Initiative bevat een uitputtende reeks elementen waarover ondernemingen moeten rapporteren, zoals beschreven in tekstvak 10.7.21 Weinig organisaties, zelfs de grootste multinationals, geven een dergelijk uitputtend verslag uit, maar dit kader is een nuttige checklist voor planningsdoeleinden, zelfs voor het MKB.
Conclusie en nieuw begin
De vraag "Hoe moeten we onze prestaties als onderneming monitoren, volgen en rapporteren en er voortdurend van leren" test de vastberadenheid van een RBE. Vaak zijn eigenaren, managers en supervisors niet zelfverzekerd of moedig genoeg om te willen weten hoe ze het werkelijk doen.
ORGANISATORISCH LEREN
Een RBE meet zijn prestaties als onderneming om ten minste vier redenen: het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden, het monitoren en volgen van veranderingen in de organisatiecultuur, het verbeteren van de kwaliteit van programma's en het toewijzen van middelen aan meer of minder intensieve programma's.

Een RBE kan de werkbladen in deze handleiding gebruiken om een plan te ontwikkelen om zijn prestaties als onderneming te monitoren, te volgen en te rapporteren. Het plan moet ook ingaan op de kwaliteit van het evaluatieproces zelf: hoe goed het is gepland en uitgevoerd, of het de beoogde informatie heeft beveiligd, hoe goed de beveiligde informatie is gebruikt en wat de impact van het evaluatieproces is op alle belanghebbenden.
Uiteindelijk heeft een RBE er echter baat bij om te leren omgaan met de talloze veranderingen waarmee het geconfronteerd wordt. Door middel van een programma voor bedrijfsethiek wordt een RBE bedreven in organisatieleren. Het leert hoe de relevante context constructief te beïnvloeden, de organisatiecultuur te ontwikkelen, de bedrijfsprestaties te verbeteren, bij te dragen aan het sociale kapitaal van de gemeenschap en samen te werken met gemeenschapsleiders om de ontwikkeling van een marktgericht juridisch kader en betrouwbare juridische instellingen aan te moedigen.
NIEUWE BEGINNING
Een RBE gebruikt zijn bedrijfsethische programma om te leren hoe bij te dragen aan de ontwikkeling van sociaal kapitaal in opkomende markteconomieën, in plaats van een deel van het probleem te zijn. Dit is misschien wel de belangrijkste waarde die elke burger kan bijdragen aan elke gemeenschap.
We hopen dat dit handboek eigenaars en managers inspireert om zichzelf te zien als onderdeel van de oplossing voor de problemen in hun economie. Het biedt hen een proces en toolkit om een stappenplan te ontwikkelen om hun werknemers en agenten te begeleiden en om aan de redelijke verwachtingen van hun stakeholders te voldoen. Wanneer zij hebben besloten wat voor hun ondernemingen in hun gemeenschappen zinvol is, kunnen zij de 16 RBE Worksheets en best practices gebruiken om hun kernovertuigingen, normen en procedures, infrastructuur, communicatie en managementpraktijken te ontwikkelen. Door een programma voor bedrijfsethiek op te zetten, kunnen RBE's de bedrijfsprestaties verbeteren, winst maken en bijdragen aan de economische vooruitgang in hun gemeenschappen door te voldoen aan de redelijke verwachtingen van hun stakeholders.

VOORBEELDIG ETHISCH BESLUITVORMINGSMODEL
Deze bijlage schetst een stapsgewijze procedure voor ethische besluitvorming door de verantwoordelijke onderneming. Het is gebaseerd op een aantal benaderingen die gedetailleerd worden beschreven in de werken die aan het einde van deze bijlage worden aangehaald.
Voorafgaande overwegingen
Er zijn minstens vijf zaken waarover een beslisser bij het begin van het formele proces van ethiek en beleidsbesluitvorming duidelijk moet zijn in zijn of haar eigen hoofd:
1.   1. Wat motiveerde de behoefte aan keuze?
2.   2. Is de besluitvormer een vraagsteller die een vraag stelt, een argument ontwikkelt of beslist hoe te handelen?
3.   3. Alleen voor deze keuze, wat kan redelijkerwijs worden verondersteld waar te zijn?
4.   4. Wat zijn de kernovertuigingen, normen, procedures en verwachtingen van de onderneming?
5.   5. Wat is onder die omstandigheden een kwaliteitsoordeel of kwaliteitsactie?
Resultaatgerichte besluitvorming
Stap 1: Identificeer het gewenste resultaat.
- Een visie op een gewenste toekomst?
- Een vraag om na te streven?
- Een argument om een standpunt te ondersteunen?
- Een oplossing van een dilemma?
- Een oplossing voor een probleem?
Beschrijf het gewenste resultaat duidelijk. Als het gaat om het oplossen van een probleem, zorg er dan voor dat er een probleem is, niet alleen een symptoom.
Stap 2: Beschrijf de voorwaarden of criteria waaraan het resultaat moet voldoen om bevredigend te zijn. Noem de essentiële criteria voor een succesvol resultaat, evenals de andere voorwaarden waaraan een resultaat moet voldoen: