Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Bisnis & Kerja  Distribusi & Agen 
verschillende afdelingen in een bedrijf
Pages: [1]

(Read 220 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
verschillende afdelingen in een bedrijf
« on: 11 Feb, 2019, 09:10:46 »


verschillende afdelingen in een bedrijf

Een belangrijke trend in het bedrijfsleven is op waarde gebaseerde prijszetting (bijvoorbeeld Anderson, Jain en Chintagunta 1993). De waarde die wordt besproken, kan echter niet alleen voor de koper of verkoper zijn, maar voor de gehele toeleveringsketen. De supply chain kan niet alleen worden gezien als een logistiek concept of als een ander begrip voor waardeketen, maar ook als een strategisch concept waarbij concurrentievoordeel komt van de leden van de supply chain, niet van de individuele onderneming. In de praktijk is dit echter een moeilijk concept voor de meeste bedrijven. Etnografische procesgerichte benaderingen van dit probleem lijken op dit moment het meest geschikte onderzoeksperspectief, niet alleen om te begrijpen hoe het zou kunnen werken, maar ook hoe bedrijven in die termen te laten denken. Deze trend lijkt nog maar aan het begin te staan.
Ook moet er binnen een proceskader gewerkt worden om inzicht te krijgen in speciale prijsstellingsproblemen, zoals het gebruik van huurcontracten, hoe te bieden, en wat de unieke problemen zijn in de prijsstelling in gespecialiseerde markten. Prijsstelling is een strategische onderneming en het proces moet beter worden begrepen. De notie van processen wordt in snel tempo de manier waarop mensen uit de praktijk denken over hoe ze hun werk doen en de nieuwste tekst in business marketing (Anderson en Narus 1999) heeft een onmiskenbaar proces- en waardenkader.
De prijszettingsprocessen en de impact van de prijs in relatie tot de organisatorische inkoopprocessen is kritisch ondergewaardeerd. De organisatorische inkoopliteratuur heeft kopers typisch een lijst van attributen gegeven en hen gevraagd om deze attributen te bestellen in termen van belang (zie Wilson 1994 voor een overzicht) en, in de meeste gevallen, is de prijsstelling niet de belangrijkste factor geweest. Bijvoorbeeld, Dickson (1966), Lehman en O'Shaughnessy (1974), Dempsey (1978), Lehman en O'Shaughnessy (1982), Evans (1982), en Wilson (1994) hebben allen de prijs als attribuut onderzocht en vonden het niet de belangrijkste. Wilson, op basis van haar gegevens, suggereert zelfs dat de prijs minder belangrijk wordt. Recent quasi-experimenteel onderzoek van Donath (1998) naar onderzoek van James C. Anderson en James Thompson wijst er echter op dat kopers nog steeds de initiële aankoopprijs gebruiken als een belangrijke determinant van hun besluitvorming. De kwestie, natuurlijk, is wat de waardemechanismen zijn die de groepsleden gebruiken en hoe verhoudt dat zich tot hoe de tarifering door de firma zou moeten worden geleid. Zoals genoteerd door Anderson, Jain, en Chintagunta (1993), wordt al waarde het denken uiteindelijk verminderd tot monetaire termen; de vraag wordt hoe dat wordt berekend. Wilson (1994) heeft waarschijnlijk gelijk dat de aankoopprijs in veel gevallen niet zo'n belangrijke factor is, maar Donath (1998), die rapporteert over Anderson en Thompson, is duidelijk ook correct in die zin dat er veel situaties zijn waarin de prijs de primaire factor is. Toekomstig onderzoek moet bepalen hoe de waarde wordt berekend en wanneer de aankoopprijs waarschijnlijk het surrogaat is dat voor waarde wordt gebruikt.
We suggereren dat het redelijk is om aan te nemen dat de prijs, zowel op korte als op lange termijn, kan dienen als een onderliggende fundamentele definitie van waarde voor koopsituaties. De exacte manier waarop een bepaald bedrijf waarden berekent kan echter vele vormen aannemen. Bedrijven kunnen ook alle directe en indirecte kosten, op korte en lange termijn, in overweging nemen om de waarde te bepalen (waarde in gebruik of totale levensduurkosten). Ze kunnen zich ook richten op een andere eigenschap, zoals bijvoorbeeld kwaliteit, die niet noodzakelijkerwijs een prijsgerelateerde variabele is. Zij kunnen er ook voor kiezen om een supply chain-perspectief te hanteren.
Van de vele vragen en kwesties in verband met de prijsstelling in de zakelijke markten die moeten worden onderzocht, bieden de volgende een aantal nuttige wegen voor verder onderzoek:
- Hoe kunnen en moeten bedrijven reageren op gerichte prijsinitiatieven?
- Hoe kunnen marketeers de prijsdoelstelling van de klant veranderen van de initiële prijs naar de totale prijs of levenscycluskosten op lange termijn?
- Hoe beïnvloedt het in aanmerking nemen van partners in de toeleveringsketen het prijszettingsproces in een bedrijf?
DISTRIBUTIE
Deze sectie is verdeeld in twee delen. Het eerste deel gaat over het beheer van de kanalen - het beheer van het inkoopsysteem in de zakelijke markten. Het tweede deel gaat over logistiek in het beheer van fysieke distributiesystemen.
Kanaalbeheer
De kanaalbeheerliteratuur kent vier hoofdlijnen. Eén richt zich op industriële distributeurs, een tweede kleinere op vertegenwoordigers van fabrikanten en agenten, en de overige twee houden zich bezig met de gedragsaspecten van kanalen en algemeen kanaalbeheer.