Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Bisnis & Kerja  Jurnalistik 
Inventariseren
Pages: [1]

(Read 32 times)   

Co Hujroh

  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Co Hujroh No Reputation.
  • Join: 2018
  • Posts: 2084
  • Logged
Inventariseren
« on: 11 Jul, 2019, 10:56:11 »


Inventariseren

Over het algemeen beginnen prijsoorlogen omdat iemand ergens vindt dat de prijzen in een bepaalde markt te hoog zijn. Of iemand is bereid om marktaandeel te kopen ten koste van de huidige marges. Koersoorlogen komen steeds vaker voor omdat managers een koerswijziging vaak zien als een gemakkelijke, snelle en omkeerbare actie. Wanneer bedrijven niet vertrouwen hebben in 
of elkaar goed kennen, kunnen de prijsgevechten zeer snel escaleren. En of ze nu in de fysieke of de virtuele wereld uitgespeeld worden, prijsoorlogen hebben een soortgelijke set van antecedenten. Door hun oorzaken en kenmerken te begrijpen, kunnen managers verstandige beslissingen nemen over wanneer en hoe ze een prijsoorlog moeten voeren, wanneer ze moeten vluchten en zelfs wanneer ze er een moeten beginnen.
De eerste stap is dus de diagnose. Denk aan een kleine grondstoffenleverancier die plotseling ontdekte dat zijn grootste concurrent de prijzen had verlaagd tot een niveau dat ver onder de kosten van het kleine bedrijf lag. Een van de opties die het kleinere bedrijf overwoog, was om de prijs te verlagen in een 'tit-for-tat'-beweging. Maar die prijs zou onder de marginale kosten van de leverancier hebben gelegen; hij zou slopende verliezen hebben geleden. Gelukkig bleek uit een paar telefoontjes dat zijn tegenstander de leverancier uit de lokale markt probeerde te verdrijven door zijn producten lokaal te laag te prijzen, maar elders hoge prijzen te handhaven. De leverancier stelde de juiste diagnose van de prijszetting als roofzuchtig en koos ervoor om twee dingen te doen. Ten eerste, de manager belde klanten in de thuismarkt van de concurrent om hen te laten weten dat de prijsbreker speciale deals in een andere markt aanbood. Ten tweede belde hij lokale klanten en vroeg hen om hun steun, waarbij hij erop wees dat als de kleinere leverancier van de markt werd verdreven, zijn klanten te maken zouden krijgen met een monopolist. De prijsverlagingen op korte termijn zouden leiden tot prijsstijgingen op lange termijn. De leverancier heeft oplossingen gevonden die verdere prijsverlagingen mijden en zo een prijzenslag voorkomen.
Een intelligente analyse die leidt tot een nauwkeurige diagnose is meer dan de helft van de oplossing. Het proces legt de nadruk op het begrijpen van de mogelijkheden voor prijsacties op basis van de huidige markttrends en het reageren op de acties van concurrenten op basis van de spelers en hun middelen. Niet alleen is het noodzakelijk om te begrijpen waarom een prijsoorlog voorkomt of kan voorkomen, het is ook van cruciaal belang om te erkennen waar te zoeken naar de middelen om de strijd aan te gaan.
Goede diagnoses impliceren het analyseren van vier belangrijke gebieden in het theater van verrichtingen. Zij zijn klantenkwesties zoals prijsgevoeligheid en de klantsegmenten die kunnen te voorschijn komen als de prijzen veranderen; bedrijfkwesties zoals de kostenstructuren, de mogelijkheden, en de strategische plaatsing van een bedrijf; de kwesties van de concurrent, zoals de kostenstructuren, de mogelijkheden, en het strategische plaatsen van een concurrent; en de kwesties van de medewerker, of de andere spelers in de industrie de van wie egoïsme of de profielen het resultaat van een prijzenoorlog kunnen beïnvloeden. (Voor een meer gedetailleerde verklaring van dergelijke analyses, zie "Het analyseren van het Slagveld" aan het eind van dit artikel.)
Bedrijven die een stap terug doen en die vier gebieden zorgvuldig onderzoeken, vinden vaak dat ze in feite heel wat verschillende opties hebben, waaronder het onschadelijk maken van het conflict, het bestrijden van het conflict op verschillende fronten, of het terugtrekken van het conflict. We zullen enkele van die strategieën bekijken en hoe bedrijven ze met succes hebben toegepast.